Zakończenie procedury zapytań ofertowych 01-10-2011


W związku z zakończeniem w dniu 30.09.2011 r. projektu pt.: „Uruchomienie w Lubaniu Prywatnego Przedszkola Językowego AKADEMIA MALUCHA i innych usług”, procedura wyboru Dostawców poprzez Zapytania ofertowe została również zakończona.


Projekt był realizowany w ramach otrzymanego dofinansowania z Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007 – 2013 Priorytet 1. Wzrost konkurencyjności dolnośląskich przedsiębiorstw Działanie 1.1 Inwestycje dla przedsiębiorstw. Schemat 1.1.E: „Dotacje inwestycyjne wspierające rozwój mikroprzedsiębiorstw prowadzących działalność gospodarczą do 2 lat”.
W sprawach zapisów prosimy o kontakt z Panią Dyrektor Renatą Trendewicz: Tel: 509 516 468   | Wizyty: 433871   | Realizacja: Studio Eline         

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007 - 2013
Tytuł Projektu: "Uruchomienie w Lubaniu Prywatnego Przedszkola Językowego AKADEMIA MALUCHA i innych usług"