Dzień Edukacji Narodowej w Akademii Malucha 14-10-2014


Dnia 14 października w Akademii Malucha odbyła się już po raz czwarty uroczystość z okazji Dnia Edukacji Narodowej. Spotkanie rozpoczęło się w tym dniu od powitania pracowników i złożenia im serdecznych życzeń przez pomysłodawcę założenia przedszkola, przyjaciela Akademii Malucha i tatę naszego wychowanka Karola – Pana Tadeusza Jęczmionka. W swoich słowach podziękował za trud i pracę włożoną w wychowanie najmłodszego pokolenia społeczności lubańskiej, życzył pracownikom dalszych sukcesów wychowawczych i dydaktycznych, radości z wykonywanej pracy oraz pomyślności w życiu osobistym. Przekazał również życzenia od Pana Walerego Czarneckiego Starosty Powiatu Lubańskiego, który jak zdradził Pan Tadeusz – popularny Walerek dopingował powstaniu placówki i z wielką radością uczestniczy w życiu przedszkolnym naszych małych podopiecznych. Tradycyjnie tego dnia dzieci przygotowały występ artystyczny pod czujnym okiem Pani Marty Wrońskiej. Młodzi artyści z grupy Biedronek z ogromnym zaangażowaniem w swoich wierszach, piosenkach, a także tańcu dziękowali nauczycielom i pracownikom przedszkola za to, że oddają całe swoje serce, aby w przedszkolu było naprawdę dobrze i bezpiecznie. Występ dzieci został nagrodzony gromkimi brawami. Na zakończenie głos zabrała Pani Dyrektor przedszkola, która złożyła życzenia i wręczyła nagrody pracownikom oraz gronu pedagogicznemu Akademii Malucha.