Zajęcia logopedyczne

W naszym przedszkolu prowadzimy zajęcia logopedyczne. W zajęciach takich biora udział dzieci u których w wyniku przesiewowego badania mowy stwierdzono problemy. Dzieci te objęte są indywidulaną opieką logopedyczną. Prowadzone z dziećmi ćwiczenia mają przede wszystkim na celu usprawnianie motoryki aparatu artykulacyjnego, kształtowanie prawidłowego toru oddechowego, rozwijanie słuchu fonematycznego, eliminowanie indywiduaklnych problemów z wymową oraz inne ćwiczenia wpływające na wzbogacanie słownictwa i umiejętności rozumienia wypowiedzi słownych.

Zajęcia prowadzi doświadczona specjalista logopedii Pani Marzena Drzazga.
Spotkania z logopedą prowadzone są w każdy PONIEDZIAŁEK i WTOREK w godzinach od 13.15-15.15.

LogopedaW sprawach zapisów prosimy o kontakt z Panią Dyrektor Renatą Trendewicz: Tel: 509 516 468   | Wizyty: 1426809   | Realizacja: Studio Eline         

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007 - 2013
Tytuł Projektu: "Uruchomienie w Lubaniu Prywatnego Przedszkola Językowego AKADEMIA MALUCHA i innych usług"