Rytmika

W przedszkolu prowadzone są zajęcia z rytmiki mające przede wszystkim na celu:
rozwijanie koncentracji u dziecka,
uczenia logicznego myślenia i prawidłowej mowy,
zapewnienia realizacji potrzeby ruchu i uzewnętrznienie przeżyć emocjonalnych,
kształcenia słuchu muzycznego i poczucia rytmu,
uwrażliwianie na piękno muzyki,
umożliwienie kontaktu z różnymi gatunkami muzyki,
uczenie przestrzegania norm i reguł obowiązujących w grupie.

Na zajęciach stosowane są metody Emila Jaques`a Dalcroze`a i Carla Orffa a także metody innowacyjne opierające się na współczesnych trendach pedagogicznych oraz własnych pomysłach.
Tak wspaniałe zajęcia prowadzi Pani Anna Król wieloletni specjalista wychowania muzycznego z doświadczeniem w pracy z dziećmi.

Zajęcia z rytmiki prowadzone są w poniedziałki od godz. 9.30-11.30 z podziałem na grupy.

RytmikaW sprawach zapisów prosimy o kontakt z Panią Dyrektor Renatą Trendewicz: Tel: 509 516 468   | Wizyty: 1426733   | Realizacja: Studio Eline         

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007 - 2013
Tytuł Projektu: "Uruchomienie w Lubaniu Prywatnego Przedszkola Językowego AKADEMIA MALUCHA i innych usług"