Statut przedszkolaPOBIERZ STATUS PRZEDSZKOLA W PLIKU PDFZarządzenie Nr 1/2013

Dyrektora Akademii Malucha Niepublicznego Przedszkola Językowego w Lubaniu

z dnia 15 stycznia 2013r.

 

 

w sprawie: zmian w Statucie Akademii Malucha Niepublicznego Przedszkola Językowego w Lubaniu

 

Podstawa prawna:

- Ustawy z dnia 7 września 1991 o systemie oświaty (Dz.U. nr 256 z 2004 r. poz.2572 z późniejszymi  zmianami).

- Statut Akademii Malucha Niepublicznego Przedszkola Językowego w Lubaniu.

 

Zarządza się:

 

§ 1

W Statucie Akademii Malucha Niepublicznego Przedszkola Językowego w Lubaniu wprowadza się następujące zamiany:

 

  1. § 41 zostaje uchylony.
  2. § 42 zostaje uchylony.
  3. § 47 ust. 1 pkt. 1 otrzymuje brzmienie:

„sale do zajęć dla poszczególnych grup”.

  1. § 76 ust.1 otrzymuje brzmienie:

„Dziecko powinno być przyprowadzane do przedszkola zgodnie z obowiązującymi zasadami i procedurami wewnętrznymi.”

  1. § 81 otrzymuje brzmienie:

„Wszelkie zmiany w Statucie wprowadzane są przez organ prowadzący przy zachowaniu formy pisemnej oraz podania do wiadomości publicznej poprzez zamieszczenie na stronie internetowej oraz udostępnienie do wglądu w sekretariacie przedszkola”

§ 2

Wprowadzone zmiany obowiązują od 01 lutego 2013r.


Zarządzenie Nr 2/2013

Dyrektora Akademii Malucha Niepublicznego Przedszkola Językowego w Lubaniu

z dnia 15 stycznia 2013r.

 

 

w sprawie: zapisu §  3 pkt 8) umowy oświadczenie usług opiekuńczo-wychowawczych i dydaktycznych w przedszkolu

 

Podstawa prawna:

- Ustawy z dnia 7 września 1991 o systemie oświaty (Dz.U. nr 256 z 2004 r. poz.2572 z późniejszymi  zmianami).

- Statut Akademii Malucha Niepublicznego Przedszkola Językowego w Lubaniu.

 

Zarządza się:

 

§ 1

Dyrektor Akademii Malucha nie wprowadza w roku szkolnym 2012/2013 przerwy wakacyjnej w funkcjonowaniu przedszkola.

§ 2

Podczas wakacji przedszkole będzie funkcjonowało według zasad obowiązujących podczas roku szkolnego.

§ 3

Podczas wakacji zajęcia dydaktyczno-wychowawcze i opiekuńcze mogą odbywać się w grupach międzyoddziałowych.

§ 4

Zarządzenie obowiązuje od dnia 01 lutego 2013r.

 


W sprawach zapisów prosimy o kontakt z Panią Dyrektor Renatą Trendewicz: Tel: 509 516 468   | Wizyty: 1426823   | Realizacja: Studio Eline         

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007 - 2013
Tytuł Projektu: "Uruchomienie w Lubaniu Prywatnego Przedszkola Językowego AKADEMIA MALUCHA i innych usług"